Spelregelbewijs

Via het digitaal wedstrijdformulier (DWF) wordt gecontroleerd of een speler wel of niet in het bezit is van het spelregelbewijs. Wanneer dit niet het geval is, ontvangt de speler via het DWF een waarschuwing. Na zes waarschuwingen mag de speler niet meer opgevoerd worden op het DWF. Als het spelregelbewijs is gehaald, dan mag de speler weer uitkomen in wedstrijden.

Het initiatief om een spelregelbewijs in te voeren voor jeugdspelers in Nederland zorgt ervoor dat voetballers van jongs af aan vertrouwd raken met de spelregels. Kennis van de spelregels geeft hen meer inzicht in en begrip voor beslissingen van scheidsrechters.

Elke speler die zijn/haar spelregelbewijs moet halen, wordt hierover geïnformeerd per email.

Elke wedstrijd zonder spelregelbewijs geldt als een overtreding. Na 7 overtredingen wordt een tuchtzaak gestart met een maximale boete van € 200,= en 4 wedstrijden uitsluiting!