Ledenadministratie

Word ook lid!

Veldvoetbal

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij Lisanne Stam (ledenadministratie V.V. Callantsoog)

Het inschrijfformulier en de toestemmingsverklaring zijn hieronder zichtbaar. De toestemmingsverklaring is voor elk nieuw lid van pas, dus voeg deze bij het inschrijfformulier. Inleveren kan op: De Gloode 15, 1759 XD Callantsoog of via mail: ledenvvcallantsoog@outlook.com

Stoppen met veldvoetbal? Meldt u of uw kind dan af vóór 31 mei bij bovenstaand contactpersoon. Bij afmelding na deze datum
betekent dat u ook voor het volgende seizoen contributieplichtig bent.

Inschrijfformulier veldvoetbal V.V. Callantsoog.pdf
Toestemmingsverklaring V.V. Callantsoog.pdf

Contributie veldvoetbal seizoen 2019-2020 (KNVB)

De contributies zijn als volgt vastgesteld:

Senioren vanaf 18 jaar € 150,00
Senioren (reserve) €  75,00

Onder de 16-17 € 130,-
Onder de 14-15 € 120,-
Onder de 12-13 € 110,-
Onder de 10-11 € 100,-
Onder de 9 € 90,-
Onder de 8 € 80,-
Onder de 7 € 70,-
Kabouters € 45,-

Niet spelend lid/
steunend lid € 35,-