Huisregels v.v. Callantsoog

Gedragsregels spelers

 • Accepteer de beslissingen van de scheids- en grensrechter.
 • Beïnvloed de scheids- en grensrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden.
 • Feliciteer de tegenstander met het behaalde succes als je zelf verliezer bent.
 • Eventuele onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.
 • Spreek je medespelers gerust aan op onsportief gedrag.
 • Respecteer het werk van diegenen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en wedstrijden kunt spelen.
 • Douchen na de training is gewenst en na de wedstrijd verplicht.
 • Na de training en wedstrijd dienen de kleedkamer en douche ruimte schoon te worden achtergelaten, dus vegen en zo nodig de trekker door de ruimte(s) halen, dit geldt ook voor uitwedstrijden.
 • Kosten die gemaakt zijn i.v.m. gele of rode kaarten worden door de spelers zelf betaald.
 • Het voetbalseizoen begint in de maand augustus en eindigt in de maand juni. Hier tussen is er meestal in de maand januari een winterstop waarbij er dan getracht wordt enkele keren zaalvoetbal te spelen. In de maand mei wordt er meestal meegedaan aan een of meerdere toernooien.
 • Als speler van v.v. Callantsoog ontvang je voor elke wedstrijd een tenue. Wees hier zuinig op, dit is door de sponsoren/vereniging ter beschikking gesteld.
 • Op 1 januari 2014 is de minimumleeftijd voor de verkoop van tabak en voor de verkoop en het bezit van alcohol gewijzigd van 16 naar 18 jaar.

Gedragsregels ouders en toeschouwers

 • Leer uw kind dat het resultaat van elke wedstrijd wordt geaccepteerd.
 • Steun uw kind en geef geen negatieve kritiek als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
 • Val een beslissing van de scheids- en grensrechter/wedstrijdleider niet af en trek nooit de integriteit van deze personen in twijfel.
 • Erken de waarde en het belang van functionarissen en vrijwilligers binnen de vereniging. Zij geven hun tijd en kennis om te sporten van uw kind mogelijk te maken.
 • De teams worden volgens de KNVB richtlijnen ingedeeld waarbij, wanneer spelers beter zijn zij automatisch in een hoger team komen. De rest wordt op leeftijd ingedeeld. De jeugdcoördinator zal in overleg de indelingen vaststellen.
 • Aan- of afmelden van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te gebeuren d.m.v. een brief gericht aan de secretaris.
 • De opzeggingstermijn voor niet-spelende leden is minimaal 1 maand voor het einde van een kwartaal. Spelende leden kunnen slechts opzeggen per einde verenigingsjaar voor eind mei. Bij tussentijdse opzegging dient de contributie voor het heel lopende verenigingsjaar te worden voldaan. De voetbalvereniging heeft die verplichting namelijk ook naar de KNVB toe.
 • In de kantine is een algeheel rookverbod van kracht.
 • Direct langs de lijn zien wij liever ook geen rokende mensen, buiten de boarding is dit wel toegestaan.
 • Ouders langs de lijn. Gelukkig volgen veel ouders het voetballen van hun zoon of dochter. Het enthousiasme van de ouders is erg belangrijk voor de voetbalbeleving van kinderen. Laat het bij aanmoedigen en geen aanwijzingen!

Wangedrag en sancties

 • Vernieling: Afhankelijk van de zwaarte van vernieling; schorsing en/of verwijdering, de kosten van de vernieling zal ook verhaald worden op de desbetreffende persoon.
 • Gewelddadigheid tijdens een wedstrijd; Los van de sancties die de KNVB oplegt n.a.v. het scheidsrechterrapport zal worden besloten tot schorsing, eventueel gepaard gaande met een proef tijd voor het gedrag en/of verwijdering van de club.
 • Geweld voor of na wedstrijd en/of training; Afhankelijk van de zwaarte van het geweld zal worden besloten tot schorsing of verwijdering van de club.
 • Vloeken, schelden en maken van discriminerende opmerkingen; Waarschuwing of schorsing. Herhaling zal leiden tot verwijdering van de club.
 • Ernstige belediging van scheidsrechter, trainer en/of leider; Los van de sancties die de KNVB oplegt n.a.v. scheidsrechterrapport zal worden besloten tot schorsing.
 • Diefstal; verwijdering uit de vereniging. Schade zal verhaald worden, de politie zal ten alle tijden worden ingelicht.

Maatregelen tegen diefstal van persoonlijke eigendommen

 • Geef waardevolle spullen altijd af achter de bar, voordat je gaat trainen of een wedstrijd gaat spelen.
 • Laat dure spullen liever thuis.
 • De laatste speler die de kleedkamer verlaat geeft dit door aan de trainer, zodat hij de deur op slot kan doen.
 • De vereniging is niet aansprakelijk voor schade of diefstal van persoonlijke eigendommen